หน้าแรก

โรงงานทอผ้าขาวม้า กิมกี่การทอ

ผลิต-จำหน่าย ผ้าขาวม้า ผ้าทอพื้นเมือง และผ้าสั่งทอ

          ถ้าคุณต้องการผ้าขาวม้าบ้านไร่ ผ้าทอพื้นเมือง ราคาย่อมเยา เนื้อดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ต้องที่โรงงานทอผ้าขาวม้า กิมกี่การทอ ผู้ผลิต-จำหน่าย ผ้าขาวม้าบ้านไร่ ผ้าพื้นเมืองที่มีหลากหลายมากที่สุด อาทิ ผ้าขาวม้าบ้านไร่ ตราช้างแดง, ผ้าขาวม้าบ้านไร่ ตรารถไฟมังกร ผ้าเชียงใหม่ ผ้าไส้ปลาไหล ฯลฯ

เกี่ยวกับเรา

          จากประสบการณ์อันยาวนานในด้านการทอผ้าขาวม้า ผ้าทอพื้นเมือง มากกว่า 40 ปี ที่เปี่ยมไปด้วยความละเอียด พิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผ้าทอออกมาอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผ้าขาวม้าบ้านไร่ จนเป็นที่ประทับใจในความเป็นผ้าขาวม้าบ้านไร่ ของจังหวัดราชบุรี